Selecteer een pagina

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht  op welke gronden dan ook, is niet toegestaan. Uit: De Nederlandse Grondwet

In samenwerking met de Gorcumse scholen organiseerde de gemeente Gorinchem de Maand van Respect met kunst,film, tentoonstellingen en thema-lessen. Een terugblik. En… hoe nu verder?

Maand van Respect met enthousiasme ontvangen

De gemeente en samenwerkende scholen kijken met een goed gevoel terug op de maand november. Zoveel enthousiaste mensen die meededen aan de Maand van Respect. Kinderen verrasten ons met hun spontane reacties op best pittige thema’s als respect, democratie en tolerantie tijdens het bezoek van de wethouders aan enkele basisscholen. En niet te vergeten de leuke gesprekken die kunstenaar Marco van Trigt had met de schoolkinderen, terwijl Johannes van Camp hen fotografeerde. “Grappig en leerzaam”, zo noemden jongeren en ouderen de Democratiefabriek in het Stadhuis. Een doe-tentoonstelling die velen aan het denken zette. Niet alleen over democratie en burgerschap, maar ook over hun eigen waarden. Mensen aan het denken zetten, dat deed ook de filmspecial ‘Une saison en France’ in Peeriscoop over vluchteling Abbas. De boeiende discussie na afloop had een duidelijke conclusie: meer begrip voor vluchtelingen.

Waarom een Maand van Respect

In Gorinchem voelen 4 op de 5 inwoners zich gerespecteerd, prettig en veilig. We willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in onze stad. Daarom organiseert de gemeente samen met de Gorcumse scholen tal van aantrekkelijke activiteiten over de betekenis van Artikel 1. Met educatie en ontmoeting. Spannend en leuk voor jongeren in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Ook voor ouders en andere volwassenen valt er genoeg te zien en beleven. Verrassende kunstexposities, aangrijpende films en de interactieve tentoonstelling maken ons allemaal meer bewust van respect en brengen het gesprek op gang. Bekijk het programma

Doe volgend jaar mee!

Houdt het nu op? Nee, natuurlijk niet! Respect, tolerantie en democratie is voor elke dag! Volgend jaar organiseren wij weer een Maand van Respect. Doe en praat mee. Laten we er samen opnieuw een mooie en leerzame maand van maken. Meld je
bijvoorbeeld aan voor het debat.

Wat is er te doen in de Maand van Respect?

Mindscreams – 30 maart in de Nieuwe Doelen

Mindscreams – 30 maart in de Nieuwe Doelen

Mindscreams is een theaterstuk met èchte verhalen, van èchte mensen. Verhalen uit het leven gegrepen. De leuke, maar ook de minder leuke aspecten die via losse scenes voor het voetlicht worden gebracht door middel van toneel, gesproken woord, voice-overs,...

Lees meer

20 november: ’It takes a village to raise a child’

Wat is er nodig om fijn en veilig op te kunnen groeien in Gorinchem? Ieder kind heeft recht op een respectvolle en tolerante omgeving. Dinsdag 20 november was het Internationale dag van de Rechten van het Kind. Een uitgelezen dag voor Village om hierbij...

Lees meer
Gorinchem: Stad van Tolerantie

Gorinchem: Stad van Tolerantie

https://youtu.be/a5kLMOxgtJU Als eerste stad ter wereld....GORINCHEM STAD VAN TOLERANTIEMet de premiere van deze film, afgelopen zaterdag tijdens de opening van het Tolerantiepad, onthult onze burgemeester Reinie Melissant-Briene deze nieuwe borden op vier...

Lees meer

Interviews

Partners